ચરબી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરબી કરવી

  • 1

    મદમાં આવી જઈ, ચાંદવાં કરવાં; મિજાજ યા જોર દાખવવું.