ચરબી ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરબી ચડવી

  • 1

    મદ-અભિમાનમાં છકી જવું.