ચરેરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરેરાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ચરેડો; ધ્રાસકો.

  • 2

    ચરડ એવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ચરેરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરેરાટ

અવ્યય

  • 1

    ચડેડાટ; મોટા અવાજે (ફાટવું).

મૂળ

રવાનુકારી