ચરામણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરામણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચરાઈ-મહેનતાણું; ઢોર વગેરે ચારવા ન લઈ જવું તે કે તેમને ચારવાનું મહેનતાણું.