ગુજરાતી

માં ચરાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચરાવું1ચુરાવું2ચેરાવું3

ચરાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચારવું'નું કર્મણિ.

 • 2

  'ચરવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ચરાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચરાવું1ચુરાવું2ચેરાવું3

ચુરાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચૂરવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ચરાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચરાવું1ચુરાવું2ચેરાવું3

ચેરાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચેરવું'નું કર્મણિ.