ગુજરાતી

માં ચરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચરાવવું1ચુરાવવું2ચેરાવવું3

ચરાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચારવું', 'ચરવું'નું પ્રેરક.

 • 2

  લાક્ષણિક લાંચ આપવી.

ગુજરાતી

માં ચરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચરાવવું1ચુરાવવું2ચેરાવવું3

ચુરાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચૂરવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ચરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચરાવવું1ચુરાવવું2ચેરાવવું3

ચેરાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચેરવું'નું પ્રેરક.