ચરુ ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરુ ચડાવવો

  • 1

    જમણ આપવું.

  • 2

    જમણ આપવાની હરીફાઈમાં ઊતરવું.