ચર દેતુંને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચર દેતુંને

  • 1

    ચરર અવાજ સાથે.