ચલણ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલણ થવું

  • 1

    સત્તા ચાલવી.

  • 2

    કારભાર મળવો; ચાલવું.