ચલનશીલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલનશીલ

વિશેષણ

  • 1

    હાલવાના સ્વભાવવાળું.