ચલમ ઠાલવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલમ ઠાલવવી

  • 1

    હૂકાની ચલમમાંથી તમાકુ અને દેવતા ઠાલવવો.