ચૂલામાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલામાં ઘાલવું

  • 1

    ચૂલમાં નાખી બાળી નાખવું.

  • 2

    કોઈ ને રાંધવાં બેસાડવું.