ચૂલામાં ટાંટિયો ઘાલું? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલામાં ટાંટિયો ઘાલું?

  • 1

    શેનાથી રાંધું? બળતણ તો છે નહીં!.