ચૂલામાં નાખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલામાં નાખ

  • 1

    બાળી મૂક.

  • 2

    દીસતું રહે એમ કરવું (ક્રોધોદ્ગાર).