ચૂલા-મોંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલા-મોંનું

  • 1

    બળ્યા મોંનું; બળેલા સ્વભાવનું.