ચલિતકુંડળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલિતકુંડળી

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.

ચલિતકૂંડળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલિતકૂંડળી

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.