ગુજરાતી

માં ચલિતકુંડળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચલિતકુંડળી1ચલિતકૂંડળી2

ચલિતકુંડળી1

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.

ગુજરાતી

માં ચલિતકુંડળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચલિતકુંડળી1ચલિતકૂંડળી2

ચલિતકૂંડળી2

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.