ચેલી મૂંડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેલી મૂંડવો

  • 1

    શિષ્ય બનાવવો.