ચૂલો ચેતવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલો ચેતવવો

  • 1

    ચૂલો સળગાવવો; ચૂલામાં અગ્નિ સળગાવવો; રાંધવાની તૈયારી કરવી.