ચૂલો સળગાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલો સળગાવવો

  • 1

    ચૂલામાં અગ્નિ સળગાવવો; રાંધવાની તૈયારી કરવી.