ચૂલે ચડી બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલે ચડી બેસવું

  • 1

    રાંધવાના કામમાં અશક્ય ઉતાવળ કરવી કરાવવી.