ચૂલે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલે મૂકવું

  • 1

    રંધાવા ચૂલા પર ગોઠવવું.