ચળ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચળ આવવી

  • 1

    ચટપટી થવી.

  • 2

    ખૂજલી થવી.