ચળું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચળું લેવું

  • 1

    ચળું કરવા ચળુંમાં પાણી લેવું.