ગુજરાતી

માં ચવરાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચવરાવવું1ચવરાવવું2

ચુવરાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચૂવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ચવરાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચવરાવવું1ચવરાવવું2

ચવરાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    ચવડાવવું; 'ચાવવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ચવરાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચવરાવવું1ચવરાવવું2

ચવરાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચાવવું'નું પ્રેરક.