ગુજરાતી

માં ચવાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચવાવું1ચુવાવું2ચેવાવું3

ચવાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચવવું', 'ચાવવું'નું કર્મણિ.

 • 2

  વગોવાવું, લોકમાં ગવાવું.

 • 3

  ખોટી રીતે ખર્ચાવું-વપરાવું; ખવાઈ જવું.

ગુજરાતી

માં ચવાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચવાવું1ચુવાવું2ચેવાવું3

ચુવાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચૂવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ચવાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચવાવું1ચુવાવું2ચેવાવું3

ચેવાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચેવવું'નું કર્મણિ.