ગુજરાતી

માં ચૂંવોતેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંવોતેર1ચૂંવોતેર2

ચૂંવોતેર1

વિશેષણ

  • 1

    સિત્તેર વત્તા ચાર.

ગુજરાતી

માં ચૂંવોતેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંવોતેર1ચૂંવોતેર2

ચૂંવોતેર2

પુંલિંગ

  • 1

    ચુંમોતેરનો આંકડો કે સંખ્યા; '૭૪'.

ગુજરાતી

માં ચૂંવોતેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંવોતેર1ચૂંવોતેર2

ચૂંવોતેર

વિશેષણ

  • 1

    ચુંમોતેર; ' ૭૪'.

મૂળ

प्रा. चउहत्तरि; चोवत्तरि; सं. चतु:सप्तति