ચશ્માં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્માં આવવાં

  • 1

    થોડું દેખાવું; આંખને ચશ્માંની જરૂર પડે એમ થવું.

  • 2

    અભિમાન ચડવું.