ચશ્માં ઊતરી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્માં ઊતરી જવાં

  • 1

    ચશ્માંની જરૂર ન રહેવી.