ચશ્માં ફરી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્માં ફરી જવાં

  • 1

    ગુસ્સે થવું.

  • 2

    ખરી વસ્તુ ન દેખાય એવું થવું.