ચશ્મી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્મી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આંખનાં આકારની (કોર).