ચશ્મે બુલબુલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્મે બુલબુલ

  • 1

    આંધળું; ઓછું જોતું.