ચશ્મે સુલાખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્મે સુલાખ

  • 1

    આંધળું; ઓછું જોતું.