ચૂસનીતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂસનીતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પારકું ચૂસી ખાવાની નીતિ કે પદ્ધતિ, 'ઍકસ્પ્લૉઇટેશન'.