ચૂસી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂસી ખાવું

  • 1

    ચૂસીને નિઃસત્ત્વ કરવું.