ચહેરો ઊતરી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચહેરો ઊતરી જવો

  • 1

    મોં લેવાઈ જવું-ફીકું પડી જવું.