ચહેરો કઢાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચહેરો કઢાવવો

  • 1

    કપાળ પરના વાળની હજામત કરાવવી જેથી ચહેરો શોભે.