ચા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક છોડ.

  • 2

    તેનાં પાનનું પીણું.

મૂળ

ચીની -चा, त्शा