ચાંઉ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંઉ કરવું

  • 1

    પચાવી પાડવું; અયોગ્ય રીતે લઈ લેવું-ખાઈ જવું.