ચાંઉ કરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંઉ કરી જવું

  • 1

    પચાવી પાડવું; અયોગ્ય રીતે લઈ લેવું-ખાઈ જવું.