ચાઊસ જેવું મોં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાઊસ જેવું મોં

  • 1

    સુકાયેલું ને ઉતરી ગયેલું મોં.