ચાકમાત્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકમાત્રા

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ગોળ ગોળ ચાકે ચડે તેમ ફેરવવા માટેના બળનું માપ; 'ટોર્ક'.