ચાકરી ઉઠાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકરી ઉઠાવવી

  • 1

    ચાકરી કરવી; માવજત-સારવાર કરવાં.