ચાકી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકી કાઢવી

  • 1

    સ્ક્રૂ ઇ૰ની ચકતી હઠાવી લેવી ('ઘાલવી'થી ઊલટું).