ચાકી ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકી ચડાવવી

  • 1

    તે ચકતી તેની જગાએ બરોબર ગોઠવવી.