ચાકી બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકી બેસાડવી

  • 1

    તે ચકતી તેની જગાએ બરોબર ગોઠવવી.