ચાકી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકી મારવી

  • 1

    એક પર એક બરોબર ગોઠવીને ઢગલો - ચાકી કરવી.