ચાક આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાક આપવો

  • 1

    ગોળ ગોળ ફેરવવું, ઘુમાવવું.