ચાક ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાક ચડવો

  • 1

    ચકર ચકર ગતિમાં આવવું.