ચાકુ દેખાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકુ દેખાડવું

  • 1

    મારવા માટે ચાકુ કાઢી તૈયાર કરવું; તેમ કરીને ડરાવવું.