ચાકુ બતાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકુ બતાવવું

  • 1

    મારવા માટે ચાકુ કાઢી તૈયાર કરવું; તેમ કરીને ડરાવવું.